Tag Archives: รางวัลเรียนดีสาขาการจัดการ

ยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการ น.ส.สิริกาจน์ กรมละคร ปี4 รหัส63

เรียนดีสาขาการจัดการ

ยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการ น.ส.สิริกาจน์ กรมละคร ปี4 รหัส63 ที่มีผลเรียนดีและได้รับเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566