Monthly Archives: June 2023

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 66

รับน้องการจัดการรหัส66

บรรยากาศเป็นกันเอง นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนๆ และมีรุ่นพี่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบกันเอง เข้าใจแนวทาง ในการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์อาจารย์ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง.

โครงการเตรียมความพร้อม สู่การเป็นนิสิตใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 66

โครงการเตรียมความพร้อม คณะบริหารและการจัดการ

เป็นกิจกรรมพิเศษที่ทางคณะร่วมกับสาขาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อ

12 อาชีพ 2024 มาแรง!! สายบริการ การจัดการ เตรียมตัวให้พร้อม มีอะไรข้างมาดูกัน

12 อาชีพมาแรง

ปัจจุบัน อาชีพที่ถือได้ว่าเป็นความต้องการของตลาดได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง สายบริหาร การจัดการ เตรียมตัวให้พร้อม ซึ่งมีสาขาที่น่าสนใจดังนี้