Category Archives: Uncategorized

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป67 มาสมัครกันได้เลยจ้า!!

รับสมัครนักศึกษาษาใหม่-มรภ-ศรีสะเกษ-ป.ตี-67

#มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ #เปิดรับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป67 เพิ่มเติม https://www.sskru.ac.th/student2567/

มรภ.ศรีสะเกษ..เปิดรับสมัคร นักศึกษาปีการศึกษา 2567 แล้ว!! รายละเอียดสมัครที่นี่!!

รับสมัคร มรภ.ศรีสะเกษ66

มรภ.ศรีสะเกษ..เปิดรับสมัคร นักศึกษาปีการศึกษา 2567 แล้ว!! รายละเอียดสมัครที่นี่!! มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่2567 สอบถามการรับสมัคร https://www.facebook.com/OASS2021 รายละเอียดเพิ่มเติม/หลักฐานการสมัคร https://sskru365-my.sharepoint.com/…/EQBfa1ikvmpJvVOLrz… สมัครออนไลน์ http://www.oass.sskru.ac.th/std.sskru/s1.html

โครงการบริการวิชาการ (การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้)

อบรม อบต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดทำโครงการบริการวิชาการ (การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้) โดยการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุุรกิจและการบัญชีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายตุ๋ย ทองมิตร นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และบุคลากรในหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว