ยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการ น.ส.สิริกาจน์ กรมละคร ปี4 รหัส63

เรียนดีสาขาการจัดการ

ยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการ น.ส.สิริกาจน์ กรมละคร ปี4 รหัส63 ที่มีผลเรียนดีและได้รับเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *