วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการจัดการ ร่วมน้อมมอบพานไหว้ครู

ไหว้ครู66

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการจัดการ ร่วมน้อมมอบพานไหว้ครู แด่ อาจารย์ ดร.เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์ ตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ เนื่องในพิธีไหว้ครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *