Tag Archives: โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567

BAAC TAC สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมนำเสนอโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี67

ออมสินยุวพัฒน์ สาขาการจัดการ มรภ.ศรีสะเกษ

แนวทางการดำเนินงานโครงการ คุณสมยศ หินพลาย ผอข.ศรีสะเกษ แนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน พร้อมด้วย คุณพุดตาน ดิเรกไพลิน ผจส.ศรีสะเกษ คุณโกเศียร นนทวี ชอภ.12 พัฒนาสังคมและชุมชน และทีมงาน