Tag Archives: รับน้อง66

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 66

รับน้องการจัดการรหัส66

บรรยากาศเป็นกันเอง นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนๆ และมีรุ่นพี่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบกันเอง เข้าใจแนวทาง ในการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์อาจารย์ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง.