วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมโหวต ผู้เข้าประกวดโครงการ “ SMXT ” BAAC Ambassador 2023 ประเภท ดาว เดือน

โครงการ SMXT BAAC Ambassador 2023 ประเภท ดาว เดือน

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมโหวต ผู้เข้าประกวดโครงการ “ SMXT ” BAAC Ambassador 2023 ประเภท ดาว เดือน สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ลานกิจกรรมชั้น1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กติกาง่ายๆเพียงแค่ กดไลค์ กดแชร์ ที่ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1 ไลค์ = 1 คะเเนน
กดแชร์ = 2 คะแนน
บนรูปภาพของผู้ประกวดที่คุณชื่นชอบ
เปิดโหวตตั้งเเต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา : 16.00 น.
ร่วมกันกดไลค์ กดแชร์ หมายเลขที่ชื่นชอบกันเลย
_____________________________________________
มุ่งเน้นแนวทางการบริหารคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ

#คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี #มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ # #

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *