กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 66

รับน้องการจัดการรหัส66

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 66
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยมี อ.ดร.เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์และอ.ลัลนา ยุกต์วัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ร่วมปฐมนิเทศใหม่ปี2566จำนวน 23 คน มีรุ่นพี่ปี4 ปี3 ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น บรรยากาศเป็นกันเอง นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนๆ และมีรุ่นพี่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบกันเอง เข้าใจแนวทาง ในการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์อาจารย์ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *