ร่วมกิจกรรมประกวดดาว&เดือน ตามโครงการ”SMXT” BAAC Ambassador 2023

ร่วมกิจกรรมประกวดดาว@เดือน ตามโครงการ”SMXT” BAAC Ambassador 2023

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ที่1 ป๊อปปูล่าโหวด(กดไลก์และแชร์)
จากคณะครุศาสตร์
ชื่นชมตัวแทน น้องแมนเมืองนายประสพโชค โยนะพันธ์และน้องวิว นส.วริสรา
แสงตะวัน ที่สู้อย่างเต็มที่
ขอบคุณคณาจารย์ในสาขาทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้งานสำเร็จไปด้วยดี

รวมภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *